Επωνυμία Επιχείρησης: ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διέυθυνση: ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 15 ΛΑΡΙΣΑ